Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Cyfryzacja wydawnictw naukowych

Cyfryzacja wydawnictw naukowych

Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ustanowiona z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich, w uzgodnieniu z KRASP w kadencji 2020–2024, zaprasza do udziału w II Konferencji poświęconej zagadnieniom komunikacji naukowej w Polsce zatytułowanej „Wydawnictwo naukowe w XXI wieku – jak technologie cyfrowe zmieniają komunikację naukową”, która odbędzie się w dniu 9 listopada w godz. 11.-17. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Celem II edycji Konferencji będzie przedstawienie stanu cyfryzacji wydawnictw naukowych w Polsce, z uwzględnieniem uwarunkowań otwartej nauki, zarówno w aspekcie organizacji procesów wydawniczych, jak i upowszechniania monografii i podręczników akademickich w repozytoriach i na platformach cyfrowych.

Na Konferencji zostanie przedstawiony raport przygotowany na podstawie ankiety skierowanej do wydawców. Pierwsza Konferencja – zatytułowana „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian” – odbyła się 3 listopada ubiegłego roku, a jej zadaniem było przedstawienie obecnej sytuacji wydawnictw naukowych i oczekiwań środowiska nauki.

Szczegóły dotyczące programu Konferencji oraz rejestracji zostaną zamieszczone na stronie Polskiej Izby Książki oraz KRASP we wrześniu.Zapisz się