Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Austriacki geniusz

Austriacki geniusz

 

Zebrane w książce - Korekty Bernharda. Szkice krytyczne - szkice układają się w wyraźne konfiguracje – uwydatniając egzystencjalistyczny, komparatystyczny, literaturoznawczy czy psychoanalityczny aspekt lektury – jednak miejsce szczególne przypada refleksji filozoficznej. Bernhard jawi się tutaj – w skali niezbyt często spotykanej w odnośnej literaturze przedmiotu – jako autor, który swoim literackim myśleniem daje wciąż do myślenia właśnie samemu myśleniu.

Książka - jedno z niewielu opracowań krytycznoliterackich na temat austriackiego autora w języku polskim - ukazała się w przededniu dziewięćdziesięciolecia urodzin pisarza.

Zobacz:Korekty Bernharda. Szkice krytyczneZapisz się