Język
Nawigacja mobilna Strona główna

30 lat Polskiej Izby Książki

30 lat Polskiej Izby Książki

 

Przez 30 lat Polska Izba Książki podejmowała najróżniejsze wyzwania, skupiając w swoich szeregach najważniejsze podmioty rynku książki. Cały czas chodzi bowiem o bogatą ofertę książek w księgarniach, o  ich dostępność cenową  i skuteczną promocję kultury czytelniczej. Jako członek  Federation of European Publishers (FEP), Polska Izba Książki ma styczność z najlepszymi praktykami  na dobrze  rozwiniętych rynkach książki. Na arenie europejskiej uczestniczy w pracach nad dostosowaniem prawa autorskiego do wymogów rozwijającego się rynku cyfrowego, nad preferencyjnymi stawkami VAT dla książek niezależnie od nośników,  nad zwalczaniem piractwa w sieci. Nieustannie  prowadzi dialog z ministerstwami kultury,  edukacji , finansów czy rozwoju. I przede wszystkim ściśle współpracuje ze środowiskami bibliotekarzy, księgarzy, pisarzy  oraz drukarzy.Zapisz się