Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Małgorzata Rosalska ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska – dr hab., prof. UAM, Kierownik Zakładu Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog i doradca zawodowy. Specjalizuje się w problematyce doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji dorosłych, polityki oświatowej i polityki rynku pracy. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół kształcących w zawodach oraz licznych publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym z tematyki edukacji karierowej. Od 2018 roku promuje edukację dorosłych w ramach działań EPALE. Należy do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Od 2017 roku jest członkiem rady doradczej przy Pełnomocniku ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska – professor at Adam Mickiewicz University, Head of the Department of Lifelong Leaming and Career Counselling in the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University. Educator and career counsellor. Specialises in issues of educational and career counselling, LLL, educational policy and labour market policy. She carries out research and training projects for educational institutions, non-governmental organisations and labour market institutions. Co-author of educational and career counselling programmes for students of career education schools and numerous scientific and popular publications on career education. Since 2018 she has promoted adult education within EPALE activities. She is a member of the Polish Pedagogical Society and the Academic Andragogical Society.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More informationBaza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się