Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Monika Błaszczak ORCID Logo

dr Monika Błaszczak – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Literaturoznawca, teatrolog i kulturoznawca. Jej zainteresowania badawcze obejmują: estetykę literacką i performatywną, współczesny i najnowszy dramat i teatr, estetykę odbioru i strategie odbiorcze we współczesnym teatrze i sztukach performatywnych, kategorie estetyczne w ujęciu interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym, łączącym perspektywy: literaturoznawczą, kulturoznawczą i teatrologiczną oraz praktyczne aspekty kultury, takie jak: zarządzanie w kulturze, sztuka autoprezentacji, kuratorstwo kulturalne. Obecnie pracuje nad książką na temat transkategorii estetycznych.
(Dane: 2022)

dr Monika Błaszczak - PhD, doctor of the humanities, assistant professor in the Department of Literary Aesthetics at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. A literary, theatre and cultural studies scholar. Her research interests include: literary and performance aesthetics, contemporary and recent drama and theatre, aesthetics of reception and reception strategies in contemporary theatre and performing arts, aesthetic categories in an interdisciplinary and transdisciplinary approach combining the perspectives of literary studies, cultural studies and theatre studies, and practical aspects of culture, such as cultural management, the art of self-presentation, and cultural curating. She is currently working on a book on aesthetic transcategories.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się