Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Józef Górski ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Józef Górski - profesor Józef Górski jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitację uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1970–1990 pracował w Oddziale Instytutu Kształtowania Środowiska w Poznaniu, w którym przez 8 lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Ujęć i Ochrony Wód Podziemnych. W 1990 roku został zatrudniony w Instytucie Geologii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przez jedenaście lat był dyrektorem Instytutu, a przez trzy – zastępcą dyrektora. W latach 1993–2017 kierował Zakładem Hydrogeologii i Ochrony Wód. W działalności badawczej specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce hydrogeologicznej dotyczącej w szczególności antropogenicznych zagrożeń i ochrony wód podziemnych, zmian jakości wody w warunkach eksploatacji ujęć, uzdatniania wód podziemnych w warstwie wodonośnej, budowy i eksploatacji infiltracyjnych ujęć wody. Temat ochrony wód podziemnych opracowywał m.in. w ramach Narodowego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do roku 2010 oraz podobnego programu przygotowanego dla dawnego województwa poznańskiego. Prace badawcze prowadził w Polsce, Libii, Egipcie i Kazachstanie, również w ramach trzech międzynarodowych programów. Jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, oraz licznych ekspertyz i opinii, a także kilku patentów, w tym wdrożonych rozwiązań w zakresie uzdatniania wód podziemnych w warstwie wodonośnej. W ramach działalności dydaktycznej wypromował ponad 100 magistrów geologii i pięciu doktorów.
(Dane: 2022)

prof. zw. dr hab. Józef Górski - Professor Józef Górski is a graduate of the Faculty of Geology at the University of Warsaw. He obtained his doctorate and habilitation degree at the AGH University of Science and Technology in Krakow. In the years from 1970 to 1990, he worked at the Branch of the Institute of Environmental Management in Poznań, serving for 8 years as the head of the Department of Groundwater Intake and Protection. In 1990 he was employed at the Institute of Geology of the Adam Mickiewicz University in Poznań, where for 11 years he was the director of the Institute and for 3 years deputy director. In the years 1993–2017, he was also the head of the Department of Hydrogeology and Water Protection. In his research activities, he specializes in hydrogeological issues understood in the broad sense, in particular, concerning anthropogenic threats and protection of groundwater, changes in groundwater quality in the conditions of intake use, groundwater treatment in aquifers, and the construction and operation of infiltration water intakes. He dealt with problems related to groundwater protection as part of the National Programme for Environmental Protection and Water Management until 2010 and a similar programme carried out for the former Poznań Voivodeship. In addition to carrying out research in Poland, he has conducted research in Libya, Egypt, and Kazakhstan. He has also participated in the implementation of three international research programs. He is the author or co-author of over 250 scientific publications, including several monographs, and numerous expert opinions and opinions, as well as several patents, including implemented solutions in the field of groundwater treatment in aquifers. As part of his teaching work, he has supervised over 100 Master’s theses in geology and 5 doctoral students.
(Data: 2022)

 

Wiecj informacji/More information:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się