Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Marek Kaźmierczak ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak - jest zatrudniony w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych WFPiK UAM. Wcześniej pracował w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Bada film, media cyfrowe i kulturę współczesną w kontekście myślenia potocznego i antropologii codzienności. Z wykształcenia jest filozofem, literaturoznawcą (doktorat na WFPiK UAM w 2006 r.) i kulturoznawcą (habilitacja na WP UW w 2013 r.), od 2014 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UAM. Jest autorem licznych prac na temat recepcji Zagłady w kulturze popularnej i w Internecie. Współtwórca Laboratorium semiotycznego na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz Ośrodka Badań nad Komunikowaniem im. McLuhana UAM. Uczestniczył w grantach NCN i NPRH. Wykładał m.in. w Niemczech, Izraelu i Wielkiej Brytanii.
(Dane: 2021)

 

prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak - is employed at the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts WFPiK AMU. Previously, he worked at the Institute of European Culture of the Adam Mickiewicz University. He studies film, digital media and contemporary culture in the context of everyday thinking and anthropology. He is a philosopher, literary scholar by education (Ph.D. at the WFPiK UAM in 2006) and cultural studies expert (postdoctoral degree at the Faculty of Philosophy at the University of Warsaw in 2013), and since 2014 he has been working as an associate professor at Adam Mickiewicz University. He is the author of numerous works on the reception of the Holocaust in popular culture and on the Internet. Co-founder of the Semiotic Laboratory at the Faculty of "Artes Liberales" at the University of Warsaw and the Center for Communication Research McLuhan AMU. He participated in the NCN and NPRH grants. He lectured, among others in Germany, Israel and Great Britain.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się