Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Krzysztof Podemski ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – socjolog, prof. UAM na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniem współczesnego społeczeństwa polskiego, społeczeństwem obywatelskim, dyskursem publicznym oraz kontaktami międzykulturowymi, metodami jakościowymi. Felietonista poznańskiej prasy. Autor książek Socjologia podróży (2004); Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku (2008); Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce (2013). Redaktor lub współredaktor kilkunastu monografii zbiorowych. Autor artykułów w czasopismach „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Folia Turistica”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Czas Kultury”, „Kronika Miasta Poznania”. Członek Stowarzyszenia OTWARTA RZECZPOSPOLITA Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii, członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski - sociologist, professor in the Faculty of Sociology at Adam Mickiewicz University in Poznań. He researches contemporary Polish society, civil society, public discourse and intercultural contacts, qualitative methods. Poznań press columnist. Author of the books: Socjologia podróży (The sociology of travel) (2004); Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku (Images and visions of Polish society in the national press in 1981) (2008); Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce (Potential public support for fringe organisations and movements in Poland) (2013). Editor or co-editor of more than a dozen joint monographs. Author of articles in the journals “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, “Folia Turistica”, “Kultura i Społeczeństwo”, “Czas Kultury”, and “Kronika Miasta Poznania”. Member of the OTWARTA RZECZPOSPOLITA Association Against Anti-semitism and Xenophobia, member of the Committee of Sociology at the Polish Academy of Science.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się