Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Emilia Soroko ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Emilia Soroko – kieruje Zakładem Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej oraz Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się psychopatologią osobowości, diagnozą kliniczną dla potrzeb psychoterapii, podejściem jakościowym i mieszanym w badaniach i diagnozie psychologicznej, analizą treści wypowiedzi, podejściem narracyjnym w psychologii, a także zagadnieniami socjoterapii. Autorka prac z tego zakresu, m.in. monografii Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach (2014) oraz rozdziałów o diagnozowaniu klinicznym w podręczniku Psychologia kliniczna (2016) pod redakcją L. Cierpiałkowskiej i H. Sęk.
(Dane: 2024)

prof. UAM dr hab. Emilia Soroko - Professor at Adam Mickiewicz University (UAM), PhD, heads the Department of Health Psychology and Clinical Psychology and the Qualitative and Mixed Methods in Clinical Psychology Research Lab at the Faculty of Psychology and Cognitive Science at Adam Mickiewicz University in Poznań. She is interested in personality psychopathology, clinical diagnosis for psychotherapy, qualitative and mixed approaches in psychological research and diagnosis, content analysis of statements, narrative approaches in psychology, and sociotherapy issues. She is the author of works in this field, including the monograph Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach [Self-narrative activity of people with different levels of personality organisation. Stories of close relationships] (2014) and chapters on clinical diagnosis in the handbook Psychologia kliniczna [Clinical Psychology] (2016) edited by L. Cierpiałkowska and H. Sęk.

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal AMU

 

 

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się