Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Henryk Drozdowski ORCID Logo

prof. UAM dr hab. inż. Henryk Drozdowski – ukończył studia z inżynierii leśnej w Akademii Rolniczej w Poznaniu i fizykę w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Fizyki UAM. Specjalizuje się w rentgenowskiej analizie strukturalnej materii miękkiej i fizyce cieczy oraz fizyce fazy skondensowanej. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie metody wyznaczania dyfuzji molekuł przy zastosowaniu metod rentgenowskich i wykorzystaniu teoretycznych modeli cieczy. Wypromował trzech doktorów. Opublikował ponad 40 artykułów naukowych i 4 książki. Jest autorem lub współautorem ponad 100 naukowych komunikatów konferencyjnych. Zajmuje się także historią i filozofią fizyki oraz popularyzacją kosmologii. Wykłada m.in. fizykę Wszechświata. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Henryka Drozdowskiego (artykuły w czasopismach: „Fizyka w Szkole”, „Wiedza i Życie”, „Delta”, „Problemy dydaktyki fizyki”, „Postępy Fizyki”) liczy ponad 40 pozycji. Jest autorem licznych wykładów popularnonaukowych. Henryk Drozdowski od 2017 roku jest przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W 2019 roku otrzymał Medal Stulecia PTF, natomiast w 2020 roku – Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta.
(Dane: 2021)

prof. UAM dr hab. inż. Henryk Drozdowski – obtained a postdoctoral degree at the Faculty of Physics of the Adam Mickiewicz University and is currently an associate professor of physics. President of the Poznan Branch of the Polish Physical Society since 2017. He conducts research in the field of X-ray structural analysis of soft matter (molecular liquids, solutions, amorphous bodies, biological systems). He has published over 40 scientific articles, 45 popular science publications and 4 books. He promoted three physics doctors. In 2019, he received the PPS Centennial Medal, and in 2020 – the PPS Award for popularizing physics and the Medal of Krzysztof Ernst.
(Data: 2021)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się