Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Piotr Orlik ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Piotr Orlik - dr hab.na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki). Twórca koncepcji „uobecniania indyferencji”, w związku z którą wprowadził specyficzne terminy (m.in. „antycypacja indyferencji”, „retrospekcja indyferencji”, „wrażliwość poindyferencjalna”, „całość poindyferencjalna”). Koncepcja została zaprezentowana w kilkudziesięciu tekstach, przede wszystkim w monografiach autorskich: Horyzonty wrażliwości. Filozoficzne problemy możliwości konstytuowania wrażliwości poindyferencjalnej (2003), Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej, tom I: Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (aspekt wolności) (2013), tom II: Epiktet, Stirner, Hume na ścieżkach indyferencji (aspekt wyzwań tożsamościowych – część pierwsza) (2015), a jej elementy poddane pod dyskusji w dziesięciu zredagowanych przez niego tomach serii wydawniczej Problemy/Dyskusje: Rozdroża i ścieżki wrażliwości (2000), Meandry podmiotowości (2001), Swiatłocienie świadomości (2002), W gqszczu znaków (2004), Magma uczuć (2005), Całość - wizje, pejzaże, teorie (2006), Wolność - szkice i studia (2007), Ku źródłom wartości (2008), Wobec nicości (2010), Aporie czasu (2011).
(Dane: 2021)

 

prof. UAM dr hab. Piotr Orlik - Prof. AMU, PhD (dr hab.), Faculty of Philosophy, Adam Mickiewicz University, Poznan. Author of the following books: Horyzonty wrażliwości. Filozoficzne problemy możliwości konstytuowania wrażliwości poindyferencjalnej (2003) [Horizons of Sensitivity. Philosophical Problems of the Possibility of Constituting Post-indifferential Sensitivity]; Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej, vol. I: Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (2013) [In the Presence of Indifference. On the Possibility of Constituting of Post-indifferential Wholeness vol. I: Pyrrho and Hölderlin on Paths of Indifference]; vol. II: Epiktet, Stirner, Hume na ścieżkach indyferencji (2015), [volume II: Epictetus, Stirner, Hume on Paths of Indifference]. The editor of the publishing series Problems/Discussions, in which 10 volumes have been published: Cross-roads and Roads of Sensitivity (2000), Meanders of Subjectivity (2001), Light-and-Shade Effects of Consciousness (2002), In a Maze of Signs (2004), Magma of Feelings (2005), Wholeness – Visions, Landscapes, Theories (2006), Freedom – Essays and Studies (2007), Towards the Sources of Values (2008), In the Presence of Nothingness (2010), Aporias of Time (2011)
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się