Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Andreana Eftomiva ORCID Logo

Prof. Andreana Eftomiva — bułgarska językoznawczyni, psycholingwistka, profesor na Uniwersytecie im. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, pracuje na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się zwłaszcza na zagadnieniach z zakresu psycholingwistyki, tekstologii, medioznawstwa i socjolingwistyki. Wykładała także na Nowym Bułgarskim Uniwersytecie w Sofii, w Międzynarodowej Wyższej Szkole Biznesu w Botewgradzie, na Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Regularnie współpracuje z bułgarskimi mediami. Autorka licznych artykułów i sześciu książek (Неврбална комуникация в телевизия, 2002; Винаги малко повече, 2010; Невербална комуникация: медии и медиатори, 2011; Медиен език и стил, 2014; Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата, 2017; Регистри в журналистическия дискурс, 2018).
(Dane: 2023)

Prof. Andreana Eftomiva — Bulgarian linguist, psycholinguist, professor at the University of Klemens Ohridski in Sofia, works at the Faculty of Journalism and Mass Communications. Her research interests focus in particular on issues in the field of psycholinguistics, textology, media studies and sociolinguistics. She also lectured at the New Bulgarian University in Sofia, the International Business School in Botevgrad, the Masaryk University in Brno and the Jagiellonian University in Krakow. She regularly collaborates with the Bulgarian media. Author of numerous articles and six books (Неврбална комуникация в телевизия 2002, Винаги малко повече 2010, Невербална комуникация: медии и медиатори 2011, Медиен език и стил 2014, Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата 2017, Регистри в журналистическия дискурс 2018).
(Data: 2023)

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się