Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Marzanna Kuczyńska ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Marzanna Weronika Kuczyńska Profesor, doktor habilitowany w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność bułgarystyka. Mediewistka, uczennica znanego polskiego badacza średniowiecznych kultur i literatur słowiańskich, Aleksandra Naumowa. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów paleoslawistyki, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad polskimi zbiorami rękopisów cerkiewnosłowiańskich, a także najmniej poznanego działu spuścizny literackiej Słowian bizantyńskiego kręgu kulturowego – hymnografii (poezji liturgicznej). Pośród badanych zagadnień znajdują się kwestie związane z tekstologią, jak również dociekania nad formą artystyczną i funkcją analizowanych tekstów. Drugą sferą działalności naukowej jest homiletyka cerkiewnosłowiańska, powstająca na terytoriach Pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy kształtowało się nowożytne oblicze ruskiego społeczeństwa i jego Cerkwi. Okazjonalnie podejmowane są problemy współczesnej literatury bułgarskiej, również w ujęciu komparatystycznym. Autorka licznych artykułów i trzech monografii naukowych: Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich, Szczecin 2003; Homiletyka ruska XVII wieku. Ewolucja gatunku – Specyfika funkcjonalna, Szczecin 2004; Z Zachodu na Wschód. Obywatele Rzeczypospolitej na ołtarzach Cerkwi rosyjskiej, Kraków 2011.Redaktor naukowy kilkunastu monografii zbiorowych. Zastępczyni redaktor naczelnej „Poznańskich Studiów Slawistycznych”. Przewodnicząca Komisji Slawistycznej PAN o. w Poznaniu, członek Komisji Bałkanistycznej PAN o. w Poznaniu. Stażystka Uniwersytetu w Padwie (2016). Członek polskich i międzynarodowych zespołów badawczych realizujących projekty o fundamentalnym znaczeniu dla kultury, m.in. europejski projekt Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej.
(Dane: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się