Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Adam Czabański ORCID Logo

prof. AJP dr hab. Adam Czabański — socjolog i suicydolog. Autor ponad 240 publikacji naukowych, w tym 19 monografii. Przez 20 lat wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie wykładowca w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzi wykłady z obszaru suicydologii na studiach podyplomowych z suicydologii w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz gościnnie na Wydziale Teologicznym UAM. Od 2020 roku jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pracuje w gronie ekspertów w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nad Krajowym Programem Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025. Od 2018 roku działa w Zespole roboczym ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, przy Ministerstwie Zdrowia. W ostatnim czasie współtworzył pierwsze w Polsce (jedne z pierwszych w Europie) podyplomowe studia z suicydologii (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie). Jest współtwórcą z upoważnienia Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego pierwszego w Polsce serwisu internetowego dla osób zagrożonych samobójstwem „Życie warte jest rozmowy” (www.zwjr.pl). Od maja 2022 roku jest członkiem Rady Programowej Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
(Dane:2022)

prof. AJP dr hab. Adam Czabański — sociologist and suicidologist. Author of over 240 scientific publications, including 19 monographs. For 20 years a lecturer at the Karol Marcinkowski Medical University in Poznań, currently a lecturer at the Jakub of Paradyż Academy in Gorzów Wielkopolski. He lectures in the field of suicidology at the Postgraduate Studies in Suicidology at the Higher School of Management in Warsaw and as a guest lecturer at the Faculty of Theology of the Adam Mickiewicz University. Since 2020, he has been the vice-president of the Polish Suicidological Society, and has been working as an expert in the Office for the Prevention of Suicidal Behaviour at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw on the National Programme for the Prevention of Suicidal Behaviour within the National Health Programme 2021-2025. Since 2018, he has been working in the Working Team for the Prevention of Suicide and Depression at the Public Health Council, at the Ministry of Health of the Republic of Poland. Recently, he co-founded the first postgraduate course in suicidology in Poland (and one of the first in Europe) (Warsaw School of Management). On the authority of the Polish Suicidological Society, he is the co-founder of the first online service for people at risk of suicide in Poland "Life is worth talking about" (www.zwjr.pl). Since May 2022 he is a member of the Programme Council of the Centre for Axiology of New Technologies and Social Change at the Faculty of Theology of Adam Mickiewicz University in Poznań.
(Data:2022)

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się