Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Andrzej Pryba ORCID Logo

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba — kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Filozofii i Dialogu). Prodziekan ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego UAM. Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Dialog i Doradztwo Społeczne. Dyrektor Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych na Wydziale Teologicznym UAM. Członek Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teologia i Moralność”. Główne kierunki badań dotyczą problematyki moralno-społecznej życia małżeńskiego i rodzinnego, normatywno-aksjologicznej etyki życia rodzinnego oraz poradnictwa rodzinnego.
(Dane: 2023)

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba — Prof. AMU Andrzej Pryba, PhD – Roman Catholic priest of the Congregation of the Missionaries of the Holy Family, Doctor of Theological Sciences in moral theology. Associate Professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań (Department of Philosophy and Dialogue). Vice-dean for development and international cooperation of the Faculty of Theology at the Adam Mickiewicz University. Chairman of the Programme Council of Dialogue and Social Counselling studies. Director of the Centre for Axiology of New Technologies and Social Change at AMU. Member of the Board of the Association of Moral Theologians and Vice-President of the Board of the Polish Family Association. Editor-in-chief of the scientific journal “Teologia i Moralność”. Main research areas include moral-social issues of marital and family life, normative-axiological ethics of family life and family counselling. (Data 2023)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się