Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Joanna Karolina Malinowska ORCID Logo

dr Joanna Karolina Malinowska – Filozofka, adiunktka na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku rozpoczęła trzyletni projekt badawczy pt. „Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej”, wspierany przez Narodowe Centrum Nauki. Przedmiotem jej badań jest szeroko pojęta filozofia nauki, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii medycyny, filozofii neuronauk oraz filozofii psychologii. Bada powiązania między tymi obszarami i pytaniami z zakresu bioetyki, epistemologii, ontologii i metodologii. Publikowała w takich czasopismach, jak „Synthese”, „American Journal of Bioethics, „International Journal of Social Robotics” i „Minds and Machines”. 
(Dane:2022)

dr Joanna Karolina Malinowska – Philosopher, assistant professor in the Department of Philosophy at Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2021, she began a three-year research project titled “The category of race in the philosophy of medicine: conceptualization and application of the category of race in biomedical research and healthcare”, supported by the Polish National Science Centre. The subject of her research is the philosophy of science understood in broad terms, with particular emphasis on the philosophy of medicine, the philosophy of neurosciences and the philosophy of psychology. She explores the connections between these areas and questions in bioethics, epistemology, ontology, and methodology. She has published journals in such as “Synthese”, “American Journal of Bioethics, “International Journal of Social Robotics” and “Minds and Machines”. 
(Data:2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się