Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Anna Wawrzonek ORCID Logo

dr Anna Wawrzonek — doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Andragog i doradca zawodowy. Autorka rozwiązań metodycznych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży na różnych poziomach edukacyjnych, także dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu aktywności zawodowej dorosłych, rynku pracy, zespołów wielopokoleniowych w miejscu pracy i uwarunkowań rozwoju młodzieży oraz tranzycji młodych z edukacji na rynek pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przemian na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzypokoleniowych w miejscu pracy oraz w tematyce związanej z poradnictwem karier.
(Dane: 2022)

dr Anna Wawrzonek — PhD in the field of pedagogy, assistant professor in the Department of Lifelong Leaming and Career Counselling at the Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań. Andragogue and career counsellor. She is the author of methodical solutions in the field of educational and vocational counselling for young people at different educational levels, and also for young people at risk of social exclusion. She is the author of numerous scientific publications on the professional activity of adults, labour market, multi-generational teams in the workplace, and the conditions for youth development and transition of young people from education to the labour market. She specialises in issues related to labour market changes, with particular emphasis on intergenerational relations in the workplace and issues related to career counselling.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się