Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Maciej Zychowicz ORCID Logo

Maciej Zychowicz - doktorant, pod opieką prof. dr. hab. Jerzego Modrzewskiego tworzy dysertację doktorską na temat starszych osób społecznych wobec usieciowionej kultury. Zainteresowania badawcze: nowe media oraz warunki funkcjonowania w ich obrębie różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Autor tekstów: Media exclusion of elderly people from Poland as a problem of social functioning in modern Internet-based reality, w: Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations, red. D. Keller, H. Nicolaisen, K. O’Neil, D. Shugurensky, K.Villasenor, Warszawa–Phoenix 2018; Relacje międzypokoleniowe: dziadkowie i ich wnuki w konstruowaniu ontologii środowiska przeżywanego i doświadczanego socjalizacyjnie, w: Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), red. J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Poznań 2018; Wykorzystanie nowych mediów w kontekście poprawy jakości życia polskich seniorow, „Rocznik Pedagogiczny” 2018, t. 41; Graninfluencerzy jako przykład zaangażowania się seniorow w usieciowioną kulturę, w: Młodzi naukowcy na uniwersytecie. Pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, red. A. Cybal- Michalska, A. Gromkowska-Melosik, Poznań 2020.
(Dane: 2022)

 

Maciej Zychowicz - doctoral student under the supervision of Prof. Jerzy Modrzewski, currently working on a doctoral dissertation on elderly social people in relation to networked culture. Research interests: new media and the conditions of operation within them of various social groups, with particular emphasis on the elderly. Author of texts: Media exclusion of elderly people from Poland as a problem of social functioning in modern Internet-based reality, in: Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations, ed. D. Keller, H. Nicolaisen, K. O’Neil, D. Shugurensky, K.Villasenor, Warszawa–Phoenix 2018; Relacje międzypokoleniowe: dziadkowie i ich wnuki w konstruowaniu ontologii środowiska przeżywanego i doświadczanego socjalizacyjnie, in: Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), ed. J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Poznań 2018; Wykorzystanie nowych mediów w kontekście poprawy jakości życia polskich seniorow, ‘Rocznik Pedagogiczny’ 2018, vol. 41; Graninfluencerzy jako przykład zaangażowania się seniorow w usieciowioną kulturę, in: Młodzi naukowcy na uniwersytecie. Pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, eds. A. Cybal-Michalska, A. Gromkowska-Melosik, Poznań 2020.
(Data: 2022)

 

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się