Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Władysław J. Paluchowski ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski - profesor zwyczajny na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Opublikował samodzielnie i we współautorstwie oraz zredagował 150 prac naukowych (w tym 10 monografii, 49 artykułów, 70 rozdziałów oraz 20 prac zbiorowych), m.in. Diagnozowanie: wyzwania i konteksty (redaktor), Poznań 2017; Władysław Jacek Paluchowski. Diagnozowanie diagnozy (wybór prac Autora w siedemdziesięciolecie urodzin i czterdziestosiedmiolecie pracy naukowej), Poznań 2017; Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (współredaktor), Warszawa 2015; Czy praca szkodzi? Wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążania się pracą (współautor), Warszawa 2014. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP (oraz członek Zarządu w latach 2012–2015) i współautor Standardów Diagnozy Psychologicznej. Jest członkiem Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Komisji Etycznej UAM ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.
(Dane: 2021)

 

prof. zw. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski - full professor at the Faculty of Psychology and Cognitive Science, Adam Mickiewicz University, Poznań. He has published independently and in co-authorship and also edited 150 scientific works (including 10 monographs, 49 articles, 70 chapters, and 20 collective works), including Diagnosis: Challenges and Contexts (editor), Poznan 2017; Władysław Jacek Paluchowski. Diagnosing the Diagnosis (selection of works by the author to mark his 70th birthday and 47 years of his academic work), Poznan 2017; Psychological Diagnosis: competences and standards. Selected issues (co-editor), Warsaw 2015; Can Work Be Detrimental? The Working Excessively Questionnaire (WEQ): Its Development and Validation (co-author), Warsaw 2014. Co-founder of the National Diagnosis Section of Polish Psychological Association (and member of the Board of Section in 2012–2015). Co-author of the Standards of Psychological Assessment PPA. He is a member of the Ethics Committee for Research Projects in the Faculty of Psychology and Cognitive Science and the Ethics Committee at AMU for research conducted with human subjects.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się