Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Romana Łapa ORCID Logo

dr hab. Romana Łapa – językoznawczyni, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykorzystując założenia metodologii syntaktycznej o podstawach znaczeniowych, analizuje problematykę składniową w tekstach odmian współczesnego języka polskiego; w ostatnich latach są to przede wszystkim akty prawne. Jej zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół: kategorii modalności – dotyczą głównie semantyki i składni jej wykładników w postaci czasowników i predykatywów – procesów nominalizacyjnych, anaforyzacji i znaczeń kategorialnych rozmaitych form gramatycznych. Jest autorką dwóch monografii: Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współczesnej polskiej prasie (2003) i Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe (2015) oraz artykułów opublikowanych w czasopismach językoznawczych i pracach zbiorowych.
(Dane: 2021)

 

dr hab. Romana Łapa - linguist, works in the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. Using the principles of semantic syntactic methodology, she analyses syntactic problems in texts from different varieties of contemporary Polish; in recent years, these have been mainly legal acts. The focus of her scientific interests includes: the category of modality, mainly semantics and syntax of its exponents in the form of verbs and predicatives, nominalization processes, anaphorization and categorical meanings of various grammatical forms. She is the author of two monographs: Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współczesnej polskiej prasie (Predicative modal expressions with the infinitive in contemporary Polish press) (2003) and Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe (Legal language in the light of linguistic analysis. Selected syntactic issues) (2015). as well as articles published in linguistic journals and collective works.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się