Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Radosław Okulicz-Kozaryn ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – pracownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UAM i współpracownik Zakładu Bałtologii, w latach 1995-1997 wykładowca w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. Autor książek: Mała historia dandyzmu (1995), Żagary (1997), Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty (2004), Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej  Polski (2007; przekład litewski 2009), Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce (2013); współredaktor zbiorów Kresy-dekonstrukcja (2005), Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu (2013), Wskrzesić choćby chwilę… Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą  (2017), Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk (2020); scenarzysta cyklów filmowych Żagary oraz Futuryści, formiści, Nowa Sztuka (z Wiesławem Ratajczakiem); wydawca wierszy Aleksandra Szczęsnego (w Bibliotece Poezji Młodej Polski), Wojciecha Kowalczyka (w serii Poezja i Proza Poznańskich Polonistów), ineditów i zapomnianych pism Romana Jaworskiego, korespondencji Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, antologii Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894 (on-line); w latach 2012-2017 kierował międzyuczelnianymi badaniami Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. We współpracy z Magdaleną Dziadek przygotowuje pełne wydanie korespondencji Stanisława Moniuszki.
(Dane:2020)

 

prof. zw. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn - works in the Faculty of Polish and Classical Philology and cooperates with the Department of Baltic Studies; former lecturer in the Institute of Polish Philology at Vilnius University from 1995–1997, holder of a scholarship of the Idee Foundation in Paris (1990), in Cambridge University (1990) and the Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius. From 2012–2017 he headed the "Poezja na marginesie cywilizacji" ("Poetry on Margins of Civilization") research programme within the National Programme for the Developement of the Humanities. His academic output includes the following books: Mała historia dandyzmu (A Concise History of Dandyism; Poznań 1995), Żagary (Warszawa 1997), Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty (Gesture of the “Schöngeist”. Roman Jaworski and his Aesthetics of Ugliness, Warszawa 2004), Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski (A Lithuanian among the Heirs of King-Spirit. Čiurlionis’ Works and the Young Poland Movement, Poznań 2007; translation into Lithuanian, Vilnius 2009), Rok 1984 oraz inne szkice o Młodej Polsce (The Year 1894 and Other Essays on the Young Poland, Poznań 2012); Tropami Bractwa Wielkiego Dzwonu. Szkice o literaturze przełomu XIX I XX wieku (On the Trail of the Great Bell Brotherhood. Essays on Literature at the Turn of the 20th Century, Poznań 2018; written together with his wife, Małgorzata). He co-edited four collections of papers (e.g. Kresy-dekonstrukcja; The Borderland – Deconstruction, together with Krzysztof Trybuś and Jerzy Kałążny, Poznań 2005), and edited poems of Aleksander Szczęsny (Kraków 2000), forgotten works of Roman Jaworski (Warszawa 1995) and the letters of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (vol. 1, Kaunas 2019).
(Data: 2021)

 

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się