Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Justyna Walkowiak-Kulikowska ORCID Logo

prof. dr hab. Justyna Walkowiak-Kulikowska - PhD, professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, completed her studies in chemistry in the Faculty of Chemistry in 2002. In 2006, she defended her PhD thesis on the synthesis and fluorinating properties of secondary amine adducts with 1,1,3,3,3-pentafluoropropene under the supervision of Prof. Henryk Koroniak. In 2008-2010, she completed a two-year postdoctoral fellowship in the Marie Curie FP7 Programme, based on the cooperation of renowned centres of the University of Oxford (Prof. Véronique Gouverneur) and ENSC de Montpellier (Dr. Bruno Ameduri). She conducted research aimed at the synthesis of new fluoropolymer materials with potential application for the formation of membranes in fuel cells. After returning to her alma mater (AMU), she continued her research on the creation of new functional fluoropolymers, and in 2019, she was awarded a postdoctoral habilitation degree for her work related to the synthesis of fluorinated styrene derivatives and their application to the production of aromatic fluoropolymers. Her research interests focus on the synthesis of fluoroorganic monomers,verifying their reactivity under radical polymerization conditions, creating new fluoropolymers, and investigating their structure and introducing modifications to them, and the influence of fluorinated functional groups on physical and chemical properties.
(Dane: 2021)

prof. dr hab. Justyna Walkowiak-Kulikowska - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2002 roku ukończyła studia chemiczne na Wydziale Chemii tego Uniwersytetu. W roku 2006 obroniła pracę doktorską, związaną z syntezą i właściwościami fluorującymi adduktów amin drugorzędowych z 1,1,3,3,3-pentafluoropropenem, wykonaną pod kierunkiem prof. Henryka Koroniaka. W latach 2008–2010 odbyła dwuletni staż podoktorski w ramach programu stypendialnego Marie Curie 7. PR, oparty na współpracy renomowanych ośrodków University of Oxford (prof. Véronique Gouverneur) oraz ENSC de Montpellier (dr Bruno Ameduri). Prowadziła badania mające na celu syntezę nowych materiałów fluoropolimerowych o potencjalnym zastosowaniu do tworzenia membran w ogniwach paliwowych. Po powrocie na uczelnię macierzystą (UAM) kontynuowała badania nad tworzeniem nowych, funkcjonalnych fluoropolimerów, a w roku 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego za pracę związaną z syntezą fluorowanych pochodnych styrenowych i ich zastosowaniem do wytwarzania fluoropolimerów aromatycznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół syntezy monomerów fluoroorganicznych, sprawdzania ich reaktywności w warunkach polimeryzacji rodnikowej, tworzenia nowych fluoropolimerów oraz badania zarówno ich struktury, wprowadzania modyfikacji, jak i wpływu fluorowanych grup funkcyjnych na właściwości fizyczne i chemiczne.
(Data: 2021)

Więcej informacji:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

.

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się