Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Paweł Skowronek ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Paweł Skowronek - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii tego Uniwersytetu. Pracując pod kierunkiem prof. Jacka Gawrońskiego, obronił pracę doktorską poświęconą zastosowaniu metody spektroskopii dichroizmu kołowego w badaniach strukturalnych. W 2001 roku pracował na uniwersytecie w Reno (Newada, USA). W roku 2014 na podstawie swoich prac na temat syntezy i właściwości makrocykli i klatek molekularnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowaniami badawczymi są synteza oraz badanie struktury i właściwości modyfikowanych makrocykli i klatek molekularnych, a także badania konformacyjne labilnych cząsteczek organicznych.
(Dane:2021)

prof. UAM dr hab. Paweł Skowronek - professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, completed his MSc studies in the Faculty of Chemistry at the same university. Supervised by Prof. Jacek Gawronski, he defended his PhD thesis on the application of circular dichroism spectroscopy in structural studies. In 2001, he worked at the University of Reno (Nevada, USA). In 2014, based on his work on the synthesis and properties of macrocycles and molecular cages, he was awarded a postdoctoral habilitation degree. His research interests include the synthesis and study of the structure and properties of modified macrocycles and molecular cages, as well as conformational studies of labile organic molecules.
(Data:2021)

Więcej informacji:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się