Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Magdalena Rapp ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Magdalena Rapp - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia chemiczne o specjalności chemii środowiska w roku 1999 na Wydziale Chemii tego Uniwersytetu. W roku 2003 na tym samym wydziale obroniła pracę doktorską, związaną z syntezą i fotochemią pirymidyn, wykonaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Golankiewicza. W okresie 2004–2006 odbyła staż podoktorski w grupie prof. Stanisława Wnuka na uniwersytecie FIU w Miami, w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobyła doświadczenie w chemii cukrów i nukleozydów. W 2006 roku rozpoczęła pracę jako adiunkt w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych  na Wydziale Chemii UAM w grupie badawczej prof. Henryka Koroniaka. W roku 2019 uzyskała habilitację za pracę związaną z syntezą analogów związków pochodzenia naturalnego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zarówno klasycznej, jak i nowoczesnej syntezy organicznej, a szczególnie chemii organicznych związków fluoru oraz fosforu.
(Dane:2021)

prof. UAM dr hab. Magdalena Rapp - assistant professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, completed her studies in chemistry with a specialization in environmental chemistry in AMU's Faculty of Chemistry in 1999. In 2003, she defended her PhD thesis on synthesis and photochemistry of pyrimidines under the supervision of Prof. Krzysztof Golankiewicz in the same faculty. In the period 2004-2006 she was a postdoctoral fellow in Prof. Stanislaw Wnuk's group at the FIU University, Miami, USA, where she gained experience in the chemistry of sugars and nucleosides. In 2006, she started working as an assistant professor in the Department of Synthesis and Structure of Organic Compounds at the Faculty of Chemistry, UAM, in Prof. Henryk Koroniak's research group. In 2019, she obtained her habilitation degree for her work related to the synthesis of analogues of compounds of natural origin. Her research interests focus on both classical and modern organic synthesis, particularly the chemistry of organic fluorine and phosphorus compounds.

Więcej informacji:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się