Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Elżbieta Magdalena Wąsik ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Elżbieta Wąsik – zatrudniona na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w dziedzinie językoznawstwa ogólnego z nastawieniem na związki z innymi naukami pogranicznymi. Jako autorka trzech książek i licznych artykułów z zakresu zewnętrznych uwarunkowań języków mniejszościowych, gramatyki ekologicznej lingwistycznych związków międzyludzkich, funkcjonalizmu lingwistycznego, teorii komunikacji i semiotyki egzystencjalnej, zaznaczyła swoją obecność w konferencjach i kongresach międzynarodowych jako uczestnik sesji tematycznych oraz współorganizator warsztatów czy paneli zawodowych, w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Słowenii, Belgii, Finlandii, Łotwie, Estonii, Grecji, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Iranie. Za swoje osiągnięcia, została wybrana na członka Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie (Fellow of the International Communicology Institute, Washington, DC).
(Dane: 2020)

prof. UAM dr hab. Elżbieta Wąsik – employed at the Faculty of English of the Adam Mickiewicz University in Poznań, specializes in the domain of general linguistics with special reference to the relationship with its neighboring disciplines. As the authoress of three books and numerous articles from the area of external conditionings of minority languages, the ecological grammar of linguistic linkages, linguistic functionalism, the theory of communication, and existential semiotics, she has marked her presence at international conferences and congresses as a participant of thematic sessions as well as co-organizer of professional workshops or panels, in Poland and abroad, among others, in Germany, Czechia, Slovakia, Slovenia, Belgium, Finland, Latvia, Estonia, Greece, United States, and Iran. For her achievements, she has been elected Fellow of the International Communicology Institute, Washington, DC.
(Data: 2020)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się