Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Anna Gerecka-Żołyńska ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska  prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie procedury karnej i prawa karnego wykonawczego, międzynarodowego prawa karnego, prawnej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Postępowania Karnego, sędzia, radca prawny. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Rennes (Uniwersité de Rennes I, Faculté de Droit et de Science Politique) i na Uniwersytetu w Sassari (Universit degli Studi di Sassari Dipartimento di Giursprudenza). Współpracuje z ośrodkami naukowymi i czynnie uczestniczy w konferencjach, seminariach naukowych oraz prowadzi szkolenia zwłaszcza w zakresie prawnej ochrony dziedzictwa kulturalnego. Opublikowała około stu prac naukowych wśród których znajdują się monografie, komentarze, artykuły, glosy i podręczniki.
(Dane: 2021)

prof. dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska  conducts teaching and research activities in the field of criminal procedure and criminal law enforcement, international criminal law, legal protection of world cultural heritage. She is an Associate Professor at the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University in Poznań, working at the Chamber of Criminal Procedure, judge, legal counsel. She has completed scientific internships at the University of Rennes (Université de Rennes I, Faculté de Droit et de Science Politique) and the University of Sassari (Universitá degli Studi di Sassari Dipartimento di Giursprudenza), collaborates with scientific centres and actively participates in conferences, scientific seminars and trainings, especially in the field of legal protection of cultural heritage. She has published about one hundred scientific works including monographs, commentaries, articles, glossaries and textbooks.
(Data: 2021)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się