Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Ewa Krawiecka ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Ewa Krawiecka - (dr teologii – specjalność biblistyka, dr habilitowany nauk humanistycznych – specjalność literaturoznawstwo oraz studia podyplomowe menedżer projektów), pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Filologii Polskiej, Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa). Badawczo zajmuje się literaturą religijną, symboliką, ciekawostkami z „życia codziennego” w literaturze i kulturze europejskiej oraz systemem wartości w edukacji i przedsiębiorczości. Wybrane publikacje: Jasna ciemnego świata pochodnia. Z dziejów kultu św. Marii Magdaleny, Poznań 1997, 99 s. Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny, Poznań 2006, 212 s., Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa, Przestrzeń biblijno-apokaliptyczna w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, Poznań 2008, 282 s., Romana Brandstaettera pisanie lumenarnej ikony w Jezusie z Nazarethu. Próba deszyfracji kodu symboliki jako modelu komunikacji transcendentnej, Poznań 2012, 214 s., „Stęskniło mi się za Twoją litewską mordą. Drogi Eugeniuszu…” Listy Romana Brandstaettera do Eugeniusza Paukszty, tzw. zakopiańskie z lat 1949–1951, Poznań 2016, 268 s., Misterne a trafne rzeczy – cz. I rzeczy o człeku (wybór dawnych tekstów z zasobów Biblioteki Kórnickiej wraz z Magdaleną Biniaś - Szkopek), Kórnik 2018, 156 s.
(Dane: 2022)

 

prof. UAM dr hab. Ewa Krawiecka -(PhD in theology - specialist in biblical studies, PhD in the humanities - specialisation - literary studies, and holder of a postgraduate degree in project management); employee of Adam Mickiewicz University in Poznań (Institute of Polish Philology, Department of Auxiliary Sciences and Editing). Her research interests include religious literature, symbolism, curiosities from "everyday life" in European literature and culture, and the value system in education and entrepreneurship. Selected publications: Jasna ciemnego świata pochodnia. Z dziejów kultu św. Marii Magdaleny, Poznań 1997, 99 pages, Staropolskie portrety św. Marii Magdaleny, Poznań 2006, 212 pages Apokalipsa według Mikhailu Bulhakowa, Przestrzeń biblijno-apokaliptyczna w powieści Mikhailu Bulhakowa "Mistrz i Małgorzata", Poznań 2008, 282 pages, Romana Brandstaettera pisanie lumenarnej ikony w Jezusie z Nazarethu. Próba deszyfracji kodu symboliki jako modelu komunikacji transcendentnej, Poznań 2012, 214 pages, „Stęskniło mi się za Twoją litewską mordą. Drogi Eugeniuszu…” Listy Romana Brandstaettera do Eugeniusza Paukszty, tzw. zakopiańskie z lat 1949–1951, Poznań 2016, 268 pages, Misterne a trafne rzeczy – cz. I rzeczy o człeku (wybór dawnych tekstów z zasobów Biblioteki Kórnickiej wraz z Magdaleną Biniaś-Szkopek Kórnik 2018, 156 pages.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się