Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Piotr Dobrowolski ORCID Logo

dr hab. Piotr Dobrowolski – literaturoznawca, teatrolog, teoretyk sztuki. Pracownik Zakładu Estetyki Literackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemami współczesnej estetyki teatru, literatury i sztuk wizualnych w perspektywie porównawczej, społecznej, performatywnej i krytycznej. Krytyk teatralny i literacki, komentator życia artystycznego, tłumacz, eseista. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, redaktor „Czasu Kultury”, stały współpracownik miesięcznika „Dialog” i portalu www.teatralny.pl, członek Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ostatnio opublikował książkę Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej (Poznań 2019).
(Dane: 2022)

dr hab. Piotr Dobrowolski - literary scholar, theatre scholar, art theoretician. Employed in the Department of Literary Aesthetics at Adam Mickiewicz University in Poznań. Deals with issues related to the contemporary aesthetics of theatre, literature and visual arts in a comparative, social, performative and critical perspective. Theatre and literary critic, commentator on artistic life, translator, essayist. Member of the Polish Theatre Research Association, editor of ‘Czas Kultury’, regular contributor to the ‘Dialog’ monthly and the portal www.teatralny.pl.; member of the Gdynia Drama Award jury. His most recent publication is Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej [Theatre and politics. Political discourse in contemporary Polish dramaturgy] (Poznań 2019).
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się