Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Irena Górska ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Irena Górska –  dr hab. prof. UAM, kierownik Zakładu Estetyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią literatury, szczególnie teorią dramatu oraz szeroko pojętą estetyką współczesną. Autorka książek: Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza (Poznań 2004), Literatura na próbę. Między literaturą a komentarzem: Różewicz – Witkacy – Kantor (Poznań 2013), współautorka książki (wraz z Moniką Błaszczak i Ewą Szkudlarek) Estetyka. Między działaniem a emocją (Poznań 2016) oraz licznych artykułów poświęconych dramaturgii współczesnej, kategoriom estetycznym, w tym przede wszystkim doświadczeniu estetycznemu. Od 2002 roku jest sekretarzem redakcji czasopisma teoretycznoliterackiego „Przestrzenie Teorii”.
(Dane: 2022)

prof. UAM dr hab. Irena Górska - PhD, professor at Adam Mickiewicz University Poznań, head of the Department of Literary Aesthetics in the Institute of Polish Philology. Her research interests include the theory of literature, in particular the theory of drama and contemporary aesthetics in the broadest sense. Author of the books: Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza [Drama as a philosophy of drama. The example of the works of Tadeusz Różewicz] (Poznań 2004), Literatura na próbę. Między literaturą a komentarzem: Różewicz – Witkacy – Kantor [An attempt at literature. Between literature and commentary: Różewicz – Witkacy – Kantor] (Poznan 2013), co-author of the book Estetyka. Między działaniem a emocją [Aesthetics. Between action and emotion] (with Monika Błaszczak and Ewa Szkudlarek) (Poznań 2016), as well as numerous articles on contemporary drama, aesthetic categories, and particularly the aesthetic experience. Since 2002, she has been the secretary of the editorial board of the theoretical literary journal ‘Przestrzenie Teorii’.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się