Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Stanisław Czekalski ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zakładzie Historii i Teorii Badań nad Sztuką Instytutu Historii Sztuki. Zajmuje się naukowo problematyką teoretyczną i metodologiczną badań historii sztuki, w szczególności zagadnieniami analizy i interpretacji dzieł wizualnych, teorią obrazu i wizualności, fotografią. Autor książek Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego (Poznań 2000), Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi (Poznań 2006), redaktor zbioru studiów „Dziewica Orleańska” Jana Matejki (Poznań 2003), współredaktor tomu Obrazy mocne – obrazy słabe. Studia z teorii i historii badań nad sztuką (Poznań 2018).
(Dane: 2022)

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski - professor at Adam Mickiewicz University in the Department of History and Theory of Art Research in the Institute of Art History. His scientific interests focus on theoretical and methodological issues of art history research, in particular on the issues of the analysis and interpretation of visual works, the theory of image and visuality, and photography. Author of the books Avant-garde and the myth of rationalization. Polish photomontage of the interwar period (Poznań 2000), Intertextuality and painting. Problems of analysis of inter-pictorial relationships (Poznań 2006), editor of the collection of studies titled "The Virgin of Orleans" by Jan Matejko (Poznań 2003), co-editor of the volume Strong images – weak images. Studies in the theory and history of art research (Poznań 2018).
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się