Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Stanisław Czekalski ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski - pracuje w Zakładzie Historii i Teorii Badań nad Sztuką Instytutu Historii Sztuki UAM. Naukowo zajmuje się problematyką teoretyczną i metodologiczną badań historii sztuki, w szczególności zagadnieniami analizy i interpretacji dzieł wizualnych, teorią obrazu i wizualności, fotografią. Autor książek: Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego (2000), Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi (2006), Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha (2022), redaktor zbioru studiów „Dziewica Orleańska” Jana Matejki (2003), współredaktor tomu Obrazy mocne – obrazy słabe. Studia z teorii i historii badań nad sztuką (2018).
(Dane: 2022)

prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski - works in the Department of History and Theory of Art Research at the Institute of Art History at Adam Mickiewicz University. Academically, he deals with theoretical and methodological issues of art history research, in particular with the analysis and interpretation of visual works, the theory of image and visuality, and photography. He is the author of the books: Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego [Avant-garde and the myth of rationalization. Polish photomontage of the interwar period] (2000), Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi [Intertextuality and painting. Problems of analysis of inter-pictorial relationships] (2006), Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha [How to explain a picture? Methodological clues in art history in the epoch of Ernst H. Gombrich] (2022), and the editor of a collection of studies titled "Dziewica Orleańska” Jana Matejki ["The Virgin of Orleans" by Jan Matejko] (2003), co-editor of the volume Obrazy mocne – obrazy słabe. Studia z teorii i historii badań nad sztuką [Strong images - weak images. Studies in the theory and history of art research] (2018).
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się