Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Włodzimierz Szturc ORCID Logo

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc - Historyk teatru i dramatu, znawca literatury XIX wieku, zafascynowany kulturami starożytnymi i rytuałami plemiennymi. Zajmuje się zagadnieniami antropologii kulturowej i światem wyobraźni twórczej. W centrum jego refleksji jest twórczość i biografia Norwida i Słowackiego. Opublikował wiele artykułów i studiów zwłaszcza z dziedziny idei romantycznych i przemian mitów kultury od XVIII wieku do dziś. Publikował w pismach zagranicznych (Francja, Belgia). Wykłada zagadnienia związane z antropologią kultury w Katedrze Teatru i Dramatu (na Wydziale Polonistyki UJ) oraz historię teatru w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Był wykładowcą w Instytut National des Langues et Civilisations Orientales, w Uniwersité François Rabelais oraz współpracował z Centrum Badań nad Wyobraźnią w Grenoble. Jest też dramaturgiem. Opublikował wiele książek i artykułów naukowych.
(Dane: 2022)

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc - Historian of theater and drama, expert in 19th century literature, fascinated by ancient cultures and tribal rituals. He deals with issues of cultural anthropology and the world of creative imagination. At the center of his reflection is the work and biography of Norwid and Słowacki. He published many articles and studies, especially in the field of romantic ideas and the transformation of cultural myths from the 18th century to today. He published in magazines foreign (France, Belgium). He lectures on issues related to the anthropology of culture in The Department of Theater and Drama (at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University) and the history of theater at the Academy Theater Arts in Krakow. He was a lecturer at the Institute of National des Langues et Civilizations Orientales, at the University of François Rabelais and collaborated with the Center Imagination Research in Grenoble. He is also a playwright. He has published many books and scientific articles.
(Data: 2022)

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się