Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Natalia Długosz ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Natalia Długosz — językoznawczyni, slawistka, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Tłumaczka przysięgła języka bułgarskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na słowiańskim słowotwórstwie porównawczym, kognitywno-komunikacyjnym opisie nowej leksyki, etnolingwistyce, legilingwistyce i językach mniejszościowych (zwłaszcza na etnolekcie gorańskim). Wspiera działalność wydawniczą o tematyce regionalnej na Śląsku, gdzie mieszka. Autorka licznych artykułów i książek (Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, 2009; O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym, 2017). Pisze teksty popularyzujące kulturę słowiańską m.in. dla portalu wachtyrz.eu.
(Dane: 2023)

prof. UAM dr hab. Natalia Długosz — linguist, Slavist, professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań, works at the Institute of Slavic Philology. A graduate of postgraduate studies Psychology in management at the Wroclaw University of Economics. Sworn translator of the Bulgarian language. Her research interests focus on Slavic comparative word-formation, cognitive and communicative description of new lexis, ethnolinguistics, legilinguistics and minority languages ​​(especially the Gorani ethnolect). She supports publishing activities on regional topics in Silesia, where she lives. Author of numerous articles and books (Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych 2009; O znakach ubezwłasnowolnionych, czyli o nowych polskich i bułgarskich compositach bezafiksalnych w medialnym dyskursie publicystycznym 2017). She writes texts popularizing Slavic culture, e.g. for the wachtyrz.eu portal.
(Data: 2023)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się