Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska - prof. UAM dr hab., językoznawczym, przewodnicząca Komisji Onomastycznej poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, prowadzi badania z zakresu onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Jest autorką dwóch monografii o toponimii zachodniej Wielkopolski (1997. 2002), współautorką monografii o miejskim nazewnictwie geograficznym Poznania (2008) i historycznym nazewnictwie Pojezierza Wałeckiego (2015). Jej książka Genologia onimiczna (2013) stanowi podsumowanie wieloletnich prac nad nazwami własnymi jako tekstami kultury. Opublikowała szereg artykułów w pismach o profilu językoznawczym w Polsce, Stanach Zjednoczonych. Kanadzie. Niemczech. Czechach oraz na Słowacji. Jej publikacje były wielokrotnie nagradzane, otrzymała m.in. Award For the Best Article to Appear in NAMES: A Journal of Onomastics For the year 2010 przyznaną przez American Name Society. Przedmiotem jej zainteresowań są nazwy własne, a w szczególności powiązania między kulturą a nazewnictwem, specyfika wybranych grup nazewniczych, relacje między nazwami własnymi oraz pospolitymi na poziomie społeczno-kulturowym i biologicznym oraz nazewnictwo miejskie.
(Dane: 2021)

 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska - PhD, associate professor at Adam Mickiewicz University, Poznań. Linguist, head of the Onomastic Committee at the Poznan Branch of the Polish Academy of Sciences. She conducts research in the field of onomastics in the Faculty of Polish and Classical Philology, Adam Mickiewicz University. Author of two monographs on the toponymy of western Wielkopolska (1997, 2002), and co-author of a monograph on the urban names of Poznan (2008) and on the historical names of Pojezierze Wałeckie (the Wałcz Lake District), 2015. Her book Genologia onimiczna (Onymic genology, 2013) is a summary of many years of work on proper names as cultural texts. She has published a number of articles in linguistic journals in Poland, the United States, Canada, Germany, the Czech Republic and Slovakia. Her publications have received many accolades, including the Award for the Best Article to appear in NAMES: A Journal of Onomastics for the year 2010, awarded by the American Name Society. She is interested in proper names, especially in the relationship between culture and names, in the specificity of selected name categories, in the relations between proper names and common nouns at the socio-cultural and biological level, and in urban naming.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się