Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródło - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-1927-9
  • Kategoria: OUTLET, Socjologia
  • Data wydania: 2008
55,00 zł

Książka stanowi studium socjologiczne dotyczące strategii dostosowawczych społeczeństwa polskiego. Dotyczy indywidualnych oraz zbiorowych strategii radzenia sobie w nowym, "posttransformacyjnym", "postakcesyjnym" porządku społecznym i gospodarczym. Istotnym walorem pracy jest jej empiryczna podstawa - opis i analiza wyobraźni społecznej współczesnego społeczeństwa polskiego, jej źródeł, horyzontów, jej kontekstów i dynamiki. Badania są próbą empirycznego ukonstytuowania nowej subdyscypliny socjologicznej, mianowicie socjologii wyobraźni.

The book Wyobrnznin spdcczna. Horyzonty - zrodtn - dynamikn. Uwnrunkmvnnin strategic dostosownw-czych wspoiczesncgo spoteczenstu'ti polskiego - stadium socjologiczne [Social imagination. Horizons -sources - dynamics. Preconditions for adaptive strategies of contemporary Poles - a sociological study] is an attempt at the reconstruction of social imagination concerning chances and conditions of shaping one's own fate as well as that of the closest family in the contemporary Polish society. Through extensive empirical studies, authors of the texts enclosed in this volume tried to re-enact the way in which individuals imaginatively go beyond the "here-and-now" in order to project their own future; the aim of analysis was however also to see how the respondents perceive the reality to which they attempt to adapt, and thus how they recreate it in their own imagination. In other words, authors were interested in what the surrounding world looks like to the Polish people today and how they cognitively master it, as well as whether they are capable of transgressing mentally, of imagining both their own life and the reality around them as totally different from what they experience "here-and-now". The social imagination as used in the title is considered in the book as the most important cognitive tool the reconstruction of which enables to recreate not only the fundamental aims of Polish people today and of the values and convictions which control their activities, but also provides an answer to the question where the aims, values and convictions come from, how they are mutually interrelated and what determines the changes and decides about their durability.

CZĘŚĆ PIERWSZA
STRUKTURYZOWANIE SPOŁECZNEJ RZECZYWISTOŚCI

Społeczne definiowanie celów życiowych, Łukasz Rogowski, Marta Skowrońska
Analiza struktur istotności i ich przemian a konstruowanie i realizacja strategii indywidualnych, Radosław Skrobacki
(Nie)możliwe scenariusze jednostkowych i rodzinnych biografii. Rekonstrukcja celów i dążeń życiowych oraz zasobów i ograniczeń tworzących ramę społeczno-kulturową dla podejmowanych działań, Honorata Jakubowska
Fotograficzne reprezentacje możliwości i ograniczeń życia codziennego, Honorata Jakubowska, Łukasz Rogowski
Trendy cywilizacyjne w wyobraźni badanych, Michał Korczyński, Alicja Radniewska
Świat społeczny mieszkańców małych miast. Inni ludzie i ich rola w kształtowaniu społecznej wyobraźni badanych, Konrad Miciukiewicz, Filip Schmidt
Miasto widziane oczami jego mieszkańców - w słowach, na mapach i na fotografiach, Agnieszka Figiel
Naturalny porządek naszego małego świata. Sposoby uzasadniania wyborów i odrzuceń oraz trwałości i zmiany życiowych dążeń, Krzysztof Podemski

CZĘŚĆ DRUGA
DETERMINANTY POZNAWCZEGO PORZĄDKOWANIA RZECZYWISTOŚCI

Definiowanie podstawowych źródeł wiedzy o rzeczywistości, Iwona Borkowska
Momenty przełomowe, sytuacje losowe w przebiegu biografii jednostkowych i społecznych, Dorota Mroczkowska
Pieniądze - cichy bohater, Agnieszka Figiel
Motywy przewodnie, Marek Krajewski

CZĘŚĆ TRZECIA
AUTODEFINICJE, AUTOKREACJE, PROJEKTY TOŻSAMOŚCIOWE

Autodefinicje kobiet i mężczyzn, Iwona Borkowska, Radosław Skrobacki
Odroczone dążenia. Znaczenie podróżowania w życiu badanych, Krzysztof Podemski
Autodefiniujące fotopamiątki, Rafał Drozdowski

CZĘŚĆ CZWARTA
JEDNOSTKOWE STRATEGIE DZIAŁANIA
Motywy przewodnie i przedmioty, Marek Krajewski
Strukturyzowanie przestrzeni domowej - strukturyzowanie codzienności, Marta Skowrońska, Filip Schmidt
Dominujące rodzaje modusu działania, Rafał Drozdowski

ZAKOŃCZENIE, Rafał Drozdowski, Marek Krajeński

ANEKSY

Social imagination. Horizons - sources - dynamics. Preconditions for adaptive strategies of contemporary Polish society- a sociological study (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wyobraźnia społeczna. Horyzonty - źródło - dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa polskiego - studium socjologiczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Social imagination. Horizons - sources - dynamics. Preconditions for adaptive strategies of contemporary Polish society - a sociological study
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Socjologia nr 57
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232-1927-9
Liczba stron 665
Liczba arkuszy wydawniczych 45,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się