Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego

35,00 zł

The collection of articles Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne [Considerations centred on ideals and values. The philosophical and practical dilemmas] has been prepared in memory of Professor Seweryn Dziamski (1933-2003). The authors of studies included in the book are his friends and disciples. The arrangement of the volume reflects the many interests of Professor Dziamski and confirms his influence as far as scientific inspiration is concerned, see Społeczno-kulturowy byt człowieka (The socio-cultural existence of man), Wizje ludzkiego świata (Visions of the human world), Media elektroniczne w transformacji świadomości (Electronic media in the transformation of consciousness). The texts collected in the volume show that the modern academic philosophy does not turn its back on the current problems of the world today.

Wprowadzenie (Anna Jamroziakowa)
Jan Wawrzyniak, Aksjosfera Seweryna Dziamskiego
Edward Jeliński, Wspomnienie o Profesorze
Bibliografia prac Profesora Seweryna Dziamskiego za lata 1961-2004

Część pierwsza

SPOŁECZNO-KULTUROWY BYT CZŁOWIEKA

Tadeusz Buksiński, Kompleksowa sprawiedliwość globalna
Ewa Czerwińska, Max Adler jako apostoł wolności kolektywnej
Jan Grad, O etycznym aspekcie życia towarzyskiego. Takt jako działanie moralno-obyczajowe
Stanisław Jedynak, Porządek demokratyczny Zachodu a wychowanie bez dogmatu
Piotr W. Juchacz, Oblicza tyranii. Czytając "Dzieje" Herodota
Jan Such, Prawdziwość i pewność wiedzy a sposób istnienia wartości
Włodzimierz Kaczocha, Zasady etyczne oraz antropologiczne społeczeństwa otwartego
Grzegorz Kotlarski, Helmutha Plessnera ontologiczna analiza władzy, czyli "człowiek w polityce i polityka w człowieku"
Stanisław Popławski, Jan Sauś, Kapitał społeczny - aspekty instytucjonalne i aksjologiczne

Część druga

WIZJE LUDZKIEGO ŚWIATA

Edward Jeliński, Kwestia narodowa w tzw. starej i nowej Europie
Antoni Szczuciński, Dylematy racjonalności polityki
Ewa Nowak-Juchacz, Zjednoczona Europa w kategoriach klasycznej filozofii politycznej
Zdzisław Cackowski, Sacrum /infernum
Stefan Sarnowski, Platon i Arystoteles, czyli dwie wizje filozofii
Jan Wawrzyniak, Aksjotwórczy czynnik czasu w klasycznym hedonizmie etycznym
Bożena Niecko, Rola i zadania wychowawcy w procesie kształtowania odpowiedzialności
Kazimierz Wojnowski, Aksjologia "Dobra" w dziele stworzenia świata i człowieka

Część trzecia

MEDIA ELEKTRONICZNE W TRANSFORMACJI ŚWIADOMOŚCI

Andrzej Kocikowski, Kilka luźnych uwag o potrzebie pilnej "korekty dietetycznej" w wybranych obszarach humanistyki akademickiej na kanwie modnego zagadnienia "wirtualności"
Anna Jamroziakowa, Umyśł i zmysły. Miedzy obrazem artystycznym a "zestawem mentalnomedialnym"
Roman Bromboszcz, O ramowaniu medium. Czy praktyka transformacji aksjologicznej?

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Considerations centered on ideals and values. The philosophical and practical dilemmas. The book dedicated to the memory of Professor Seweryn Dziamski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filozofia i Logika nr 95
ISSN 0083-4246
ISBN 83-232-1551-0
Liczba stron 278
Liczba arkuszy wydawniczych 20,00
Format [cm] 17,5 x 24,5
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się