Język
Nawigacja mobilna Strona główna

The Internal Structure of Nominal Expressions Reflections on Extractability, Fronting and Phasehood

15,00 zł

Książka stanowi próbę szerszego spojrzenia na wybrane aspekty struktury wyrażeń rzeczownikowych („fraz rzeczownikowych”) w języku polskim przez pryzmat danych językowych z zakresu różnych typów ekstrakcji z wewnątrz frazy rzeczownikowej (ang. extraction), jak również przesunięcia do peryferyjnych obszarów tej frazy przed rzeczownikiem (ang. fronting). Za punkt odniesienia Autor bierze liczne kontrowersje wokół Hipotezy Frazy Przedimkowej (ang. Determiner Phrase Hypothesis) autorstwa Abney (1987), a konkretnie jej uniwersalnego zastosowania, również do języków, które wydają się nie mieć kategorii przedimka (np. język polski). W toku analizy Autor stara się wykazać, iż język polski, pomimo braku kategorii gramatycznej, która ściśle odpowiadałaby np. angielskiemu rodzajnikowi (ang. article) posiada rozbudowaną strukturę funkcjonalną ponad frazą rzeczownikową, której nieodzownym i kluczowym elementem są projekcje związane z tzw. „Strukturą Informacyjną” (ang. Information Structure). Ta swoista „nadbudowa” rzeczownikowa przypomina w wielu istotnych kwestiach peryferyjną strukturę zdaniową, służącą za cel lub punkt przejściowy na drodze elementów przesuwających się z głębiej zanurzonych struktur zdania. W celach porównawczych Autor odwołuje się do licznych przykładów z języków słowiańskich, germańskich, romańskich, jak również języków spoza rodziny indoeuropejskiej.

The aim of the book is to provide a comprehensive overview of the selected aspects of nominal expressions in Polish upon a careful scrutiny of different types of extraction from within the NP. (Noun Phrase, the term used here in a descriptive, theory-neutral manner), NP-internal fronting, as well as numerous, discourse-driven interactions in the nominal left periphery. As the point of departure, the autor takes the well-known controversies over the universal/parametrised application of Abney’s (1987) Determiner Phrase Hypothesis (DPH). In the course of the analysis, he argues that Polish exhibits a number of characteristics indicative of the presence of an elaborate sequence of functional, Information-Structure (IS) – related projections dominating the NP, possibly located in between the NP and the DP (or an equivalent category). The analysis casts doubt on a very ‘sterile’ view of nominals as ‘bare’ NPs in Polish (as well as other articleless languages exhibiting similar characteristics). In a broader sense, the observed phenomena reveal non-trivial analogies between the composition of the nominal and the casual periphery, thus providing further support for the theoretical underpinnings of DPH.

 

Table of contents
(Rozmiar: 80.2 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:The Internal Structure of Nominal Expressions Reflections on Extractability, Fronting and Phasehood
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) The Internal Structure of Nominal Expressions; Reflections on Extractability, Fronting and Phasehood
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Angielska nr 54
ISSN 0054-8144
ISBN 978-83-232-3193-6
Liczba stron 220
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się