Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Psychologia. Między teorią, metodą i praktyką. Prace dedykowane Profesorowi Ryszardowi Stachowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

55,00 zł

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Stachowskiemu w 70. rocznicę jego urodzin. Opracowania dotyczą trzech modeli badań historycznych nad nauką oraz metodologicznego statusu przedmiotu psychologii. Ich autorzy podejmują zagadnienia kluczowe dla teorii, metody i praktyki psychologicznej. Tom zamyka dziennik z kilku podróży Jubilata w polskie Tatry.

This book is a Festschrift dedicated to Ryszard Stachowski, Professor of Adam Mic-kiewicz University on the occasion of his 70th birthday. Its authors take up key problems which are of great importance to psychological theory, method and practice. The papers are concerned with three models of historical studies of science and methodological status of the subject of psychology. The articles are devoted to the reminders and reconstructions of important psychological theories and studies, among others those of Jung's conception of archetypes and its significance in modern psychology, modern interpretation of James's emotion theory, Bowlby's attachment theory, Milgram's experimental studies of obedience, and some selected methodological and workshop issues of psychology such as importance of experimental method (starting from Kraepelin's research) for clinical psychology, psychometry (adaptive testing, factorial structure of the Polish version of Wechsler Adult Intelligence Scale - Revised: WAIS-R) and application of computers in psychological investigations. The book also contains articles devoted to the contact of psychology (as science} and social practice. This volume is concluded with a diary of several trips of the Professor (together with his colleagues) to the Polish Tatra Mountains.

Profesor Ryszard Stachowski: badacz i nauczyciel (Jerzy Marian Brzeziński)
Wykaz wcześniejszych publikacji Profesora Ryszarda Stachowskiego z lat 1964-2006

CZĘŚĆ l UNIWERSALNE PROBLEMY NAUKI (TAKŻE PSYCHOLOGII)

Krystyna Zamiara, Trzy modele badań historycznych nad nauką
Tomasz Węcławski, Czy teologiczna nowożytność jest epoką twórczą?

CZEŚĆ II JAK TO Z PRZEDMIOTEM PSYCHOLOGII BYŁO (I JEST)?

Ryszard Stachowski, O godności przedmiotu psychologii - ujęcie historyczne
Teresa Rzepa, O Ryszarda Stachowskiego opowiadaniu historii myśli psychologicznej

CZĘŚĆ III TEORIE PSYCHOLOGICZNE - WAŻNE PRZYPOMNIENIA

Czesław Nosal, Archetypy i uniwersalia. Znaczenie teorii Junga w kontekście psychologii ewolucyjnej
Alina Kolańczyk, Od Williama Jamesa do przyszłych badań nad procesami psychicznymi
Augustyn Bańka, Ewolucja teorii przywiązania w ujęciach rozwojowych i fenomenologicznych: dwie tradycje, ich badacze i przenikania
Dariusz Doliński, Stanley Milgram - geniusz, bez którego psychologia społeczna nie byłaby tym, czym jest
Tadeusz Tyszka, O decyzjach przed teorią decyzji
Magdalena Fąfrowicz, Tadeusz Marek, System orientacyjny uwagi: struktury neuronalne, funkcje, czynniki modyfikujące aktywność systemu

CZĘŚĆ IV WOKÓŁ METODY W PSYCHOLOGII

Michał Stasiakiewicz, Homo projectiińcus. Życie i dzieło
Elżbieta Hornowska, Stare wino w nowych bukłakach - czyli od Bineta do testowania adaptacyjnego
Władysław Jacek Paluchowski, Nowe pomysły, stare problemy - wykorzystanie komputerów w psychologii
Marzenna Zakrzewska, Eksploracyjna analiza struktury czynnikowej Zrewidowanej Wersji Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R(PL) po jej renormalizacji

CZĘŚĆ V NA POGRANICZU NAUKI I PRAKTYKI SPOŁECZNEJ

Jerzy Siuta, B. F.Skinner i humanistyczne aspekty jego humanistycznej analizy zachowania
Bogdan Wojciszke, Przekonania delegitymizujące porządek społeczny w Polsce
Wojciech Poznaniak, Rola norm i wartości moralnych w wybranych dziedzinach psychologii stosowanej
Maria Strykowska, Człowiek i praca - zmiany w sferze funkcjonowania zawodowego
Zbigniew Pleszewski, Odtwarzanie modelu jako jeden z mechanizmów dekompensacji w sytuacjach kryzysowych

CZEŚĆ VI NIE SAMĄ NAUKĄ...

Ryszard Stachowski, Zaświadczyć doświadczone. Zapiski z Kuźnic: 1984-1988

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Psychologia. Między teorią, metodą i praktyką. Prace dedykowane Profesorowi Ryszardowi Stachowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Psychology. Between theory, method, and practice
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia nr 1
ISBN 978-83-232177-4-9
Liczba stron 402
Liczba arkuszy wydawniczych 29,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się