Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Jakub Grajewski ORCID Logo

Dr Jakub Grajewski  - ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2000. W tym samym roku został przyjęty na studium doktoranckie na tym samym wydziale, gdzie pod kierunkiem prof. Jacka Gawrońskiego obronił w 2005 roku pracę doktorską poświęconą nowym zastosowaniom spektroskopii dichroizmu kołowego w strukturalnych badaniach związków organicznych. W latach 2007–2009 odbył staż podoktorski na uniwersytecie w Münster w Niemczech. W ramach tego stażu zrealizował grant badawczo-naukowy dla firmy Merck pod kierunkiem prof. Güntera Haufego. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Chemii UAM. Jego główne zainteresowania badawcze to przede wszystkim synteza i badanie struktur makrocyklicznych związków organicznych oraz pochodnych kwasu winowego.
(Dane: 2021)

Dr Jakub Grajewski - graduated from the Department of Chemistry, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, in 2000. In the same year, he was admitted to the doctoral programme in the same department, where, under the supervision of Prof. Jacek Gawroński, he defended his PhD thesis on new applications of circular dichroism spectroscopy in structural studies of organic compounds in 2005. In 2007-2009, he was a postdoctoral fellow at the University of Münster in Germany. During this internship, he completed a research grant project for Merck under the supervision of Prof. Günter Haufe. Currently, he is an assistant professor in the Faculty of Chemistry at Adam Mickiewicz University in Poznań. His main research interests are synthesis and studies on structures of macrocyclic organic compounds and tartaric acid derivatives.
(Data: 2021)

Więcej informacji?more information:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się