Language
Mobile navigation Home page

Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne

 • In Stock: in stock
 • ISBN: 83-232-1535-9
 • Category: OUTLET, Anthropology
 • Year of publication: 2005
PLN 27.00

Publikacja nawiązuje do dyskusji nad etnogenezą Słowian. Opierając się na wynikach analizy diachronicznej, autorka opowiada się za modelem przemian systemu społeczno-kulturowego prezentowanym przez koncepcję umiejscawiającą kolebkę Słowian w dorzeczu Odry i Wisły na przełomie er.

Ethnogenesis of the Slavs is an issue extensively discussed in the literature of the subject, due to the significance of this population group for the history of Europe. In archeology the disputes on the ethnogenesis of the Slavs have been carried on for many years. The existing differences of opinions may be summed up in two hypotheses: autochthonous and allochthonous one. Archeology alone is not capable of answering the questions posed by itself on the ethnic belonging of separated cultures and cultural groups. A great deal of answers may be given by anthropology with its specific methodology and possibility of choosing a set of traits universal for a broad spectrum of time and space. This paper presentation the conclusions of our research. The results of our research support the model in which the cradle of the Slavs is located in the Oder and Vistula rivers basin at the turn of the eras - autochthonus hypothesis.

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Spór o pochodzenie Słowian w archeologii
  • 1.2. Pochodzenie Słowian w świetle źródeł historiograficznych
  • 1.3. Językoznawcze ustalenia dotyczące etnogenezy Słowian
  • 1.4. Przegląd badań antropologicznych
 • 2. Cele pracy
 • 3. Materiały
  • 3.1. Charakterystyka analizowanych cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich
  • 3.1.1. Czaszki ze stanowisk kultury przeworskiej
  • 3.1.2. Czaszki ze stanowisk kultury wielbarskiej
  • 3.2. Charakterystyka materiałów porównawczych
 • 4. Metody analizy statystycznej
  • 4.1. Kryteria doboru zmiennych opisujących
  • 4.2. Kryteria podziału materiału
  • 4.3. Metody analizy statystycznej
 • 5. Wyniki badań
  • 5.1. Zróżnicowanie morfologiczne w okresie wpływów rzymskich
  • 5.2. Zróżnicowanie morfologiczne we wczesnym średniowieczu
  • 5.3. Zróżnicowanie morfologiczne we wczesnym średniowieczu i okresie wpływów rzymskich
  • 5.4. Zróżnicowanie morfologiczne we wczesnym średniowieczu i okresie wpływów rzymskich - porównanie średnich wartości cech czaszki
 • 6. Dyskusja

Lliteratura cytowana

Materiały źródłowe

Human populations in the Oder and Vistula rivers basin in the period of Roman influence in early Middle Ages (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Polsce. Studium antropologiczne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Biological state and biological dynamics of Kashubian populations in Poland. A biological anthropology study
Type of publication Monografia
Edition I
Series Antropologia nr 22
ISSN 0137-1460
ISBN 83-232-1535-9
Number of pages 212
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up