Language
Mobile navigation Home page

Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka. Syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I

PLN 20.00

Praca z pogranicza leksykografii oraz lingwistyki komputerowej zawierająca omówienie funkcjonowania w języku polskim rzeczownika, który posiada własność nadającą mu w strukturze funkcję predykatu. Ze względów formalnych rzeczownik ten występuje w konstrukcjach analitycznych, częściowo utrwalonych, tworząc wraz z towarzyszącym mu czasownikiem kolokację werbo-nominalną. Systematyczna analiza użyć rzeczowników predykatywnych (przy wykorzystaniu technik komputerowych na materiale cyfrowego Korpusu IPI PAN) doprowadziła do pozyskania dużego zbioru kolokacji werbo-nominalnych, które zostały opisane zgodnie z koncepcją leksykonu gramatycznego, łączącą semantykę ze składnią. Ilustracją każdego pojedynczego znaczenia kolokacji jest odpowiedni model gramatyczny, który został zapisany w formacie umożliwiającym dalsze przetwarzanie komputerowe utworzonego zasobu językowego. Do omówienia teoretycznego zostaje dołączony dysk CD zawierający dane słownikowe w postaci źródłowej (ponad 14.600 kolokacji wraz z ilustracją użyć).

This book responds to the present day needs in the area of lexicography and natural language processing. Its objective is to describe in a systematic way linguistic data relative to the domain of the noun predication in Polish. We focus on the results concerning the properties of verb-noun collocations that assume the role of a sentence predicate. We supply an electronic dictionary (on CD) composed of over 14,600 units which include collocations together with their codes.

Spis treści
(Size: 327.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka. Syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Verb-Noun Collocations as Language Units. Syntactic Dictionary of Polish Verb-Noun Collocations for NLP Applications. Part I
Type of publication Monografia
Edition I
Series Lingwistyka Komputerowa nr 6
ISSN 0867-0994
ISBN 978-83-232-2369-6
Number of pages 190
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up