Language
Mobile navigation Home page

Fenomenologia nr 6/2008

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-1931-6
  • Category: Fenomenologia
  • Year of publication: 2008

Wprowadzenie

Rozprawy

FERDINAND FELLMANN: Cielesność i emocjonalność. Z fenomenologii erotycznej oczywistości
PETRA GEHRING: Ist die Phänomenologie eine Wirklichkeitswis-senschaft? Überlegungen zur Aktuälitat der Phänomenologie und ihrer Verfahren
MARCIN WALIGÓRA: Etyczny projekt Emmanuela Levinasa - fenomenologia czy antyfenomenologia?
MAREK POKROPSKI: Opis czasowych aspektów cielesności na podstawie fenomenologii E. Husserla i M. Merleau-Ponty'ego
JAGNA BRUDZIŃSKA: Fenomenologia imaginacji a psychoanalityczne wymiary nieświadomości
MARIUSZ MORYŃ: Doświadczenie życia jako podstawa oczywistości w Nowej Fenomenologii Hermanna Schmitza

Z dziejów fenomenologii

EDYTA STEIN: Zadanie i metoda filozofii
JEAN-FRANÇOIS COURTINE: Historia i fenomenologiczne losy intentio

Recenzje

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Fenomenologia polityczności
ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Wizja podmiotu w filozofii Wittgensteina
ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Wittgensteina Długa droga ku hermeneutyce

Krótkie omówienia

ZUZANNA ADAM: Fenomenologia jako klucz do wszystkiego?
ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Z polskich badań nad Heideggerem

Kronika

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
MARCIN MOSKALEWICZ, AGATA MERGLER: Hannah Arendt Critical Encounters
MARCIN MOSKALEWICZ, AGATA MERGLER: Hermeneutics: Contemporary Prospects (Tradition, Transmission and Treason)

Noty o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Fenomenologia nr 6/2008
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1731-7541
ISBN 978-83-232-1931-6
Number of pages 160
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up