Language
Mobile navigation Home page

Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LXXII, zeszyt 2

Open Access Open Access
PLN 55.00
Digital version
Platform: PRESSto

Czasopismo Prawno-Historyczne jest periodykiem poświęconym historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH piszą renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk historyczno-prawnych. CPH udostępnia swych szpalt autorom rozpraw, autorom prac drobnych i materiałów oraz autorom tekstów polemicznych i krytycznych. Każdy tom, składający się z dwóch zeszytów, zawiera obszerny dział kroniki życia naukowego, a także materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Kontakt: malgosm@amu.edu.pl

Journal of Law and History (original title Czasopismo Prawno-Historyczne is abbreviated into CPH and it will be called so henceforth) was founded in 1948 by Professor Zygmunt Wojciechowski and it is regularly published on a biannual basis. CPH is the oldest and most important body of Polish law historians which is devoted to the history of the political system, law as well as to the legal and political thought from the Ancient East to the contemporary times. Inside CPH are announced results of studies from the fields of Methodology of Historical and Legal Studies, General History of the Law, Ancient and Roman law, History of the Polish Political Systems and Law, Canon Law, History of Political and Legal Doctrines. The most eminent law historians from Poland and from other countries from every continent publish texts in CPH. CPH runs sections on treatises, small works and materials, history of historical and legal studies, critiques (review articles, reviews and review notes) and chronicle of scientific life. Moreover, the journal annually posts materials to the historical and legal Polish bibliography. Summaries in English and French are attached to the treatises.

Published work are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Poland License (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Contact: malgosm@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LXXII, zeszyt 2
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 0070-2471
DOI 10.14746/cph
Number of pages 298
Number of publishing sheets 21,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up