Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Na rozstajnych drogach, około północy. Doświadczenia graniczne we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach ludowych (PDF)

Regular Price 14,00 zł Cena promocyjna 7,00 zł

Publikacja poświęcona jest doświadczeniom granicznym we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach ludowych. We wprowadzeniu autor przedstawił specyfikę tematu, następnie nakreślił podstawowe definicje oraz problemy, z którymi spotykają się badacze pieśni ludowych. Analityczna część pracy to charakterystyka i porównanie materiału badawczego, z cytowaniem tekstów źródłowych oraz komentarzami opartymi na opracowaniach naukowych. W zakończeniu autor podkreśla wagę kilku obrazów, które zachowane zostały w pamięci funkcjonalnej społeczności tradycyjnych, i które wyłoniły się w rezultacie analizy zebranego materiału, proponując jednocześnie dalsze perspektywy badań. Pracę uzupełnia aneks z tłumaczeniem cytowanych wschodniosłowiańskich utworów na język polski oraz bibliografia.

I. Wprowadzenie
II. Metody, teorie, terminy i założenia wykorzystywane w pracy
III. Koncepcja czterech żywiołów
1. Wędrówka duszy przez cztery żywioły
2. Woda
3. Ziemia
IV. Postaci przekraczające granice światów
V. Płaszczyzny graniczne
1. Granice namacalne
2. Granice nienamacalne
3. Granice abstrakcyjne
VI. Zakończenie
Posłowie (Paweł Grochocki)
Aneks tłumaczeniowy
Bibliografia
Indeks osobowy

This publication is devoted to border experiences in East Slavic and Polish folk songs. The introduction presents the specific nature of the subject matter and outlines the basic definitions and problems faced by researchers of folk songs. At the beginning of the analytical part of the work, the research material is described, then presented in a comparative form, with quotations from source texts and comments based on academic studies. The conclusion emphasises the importance of several images that have been preserved in the functional memory of traditional communities, and that have emerged as a result of analysing the material collected. Further research perspectives on the issues raised are also suggested. The book closes with an appendix with the translation of the quoted East Slavic works into Polish and a bibliography.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Na rozstajnych drogach, około północy. Doświadczenia graniczne we wschodniosłowiańskich i polskich pieśniach ludowych (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) At the crossroads, around midnight. Border experiences in East Slavic and Polish folk songs
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3943-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239437
Liczba stron 126
Liczba arkuszy wydawniczych 5,75
Zapisz się