Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Glottodidactica

Glottodidactica

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Rozwój Czasopism Naukowych (RCN/SCN/SP/0112/2021/1)

 

Punktacja MNiSW (2024): 40

 

„Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics” jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych, np. psycholingwistyki, socjolingwistyki, analizy dyskursu czy pragmalingwistyki/socjopragmatyki. Autorzy powinni upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki. Misją czasopisma jest bowiem ułatwienie dialogu naukowego w zakresie glottodydaktyki i promowanie wymiany dobrych praktyk, mając na celu rozwój tej dziedziny nauki. Drukowane są także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji. Języki artykułów to: angielski, niemiecki i francuski.

 

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics
Kontakt: glottodidactica@amu.edu.pl

 

PRESSto: Link

 

 

Nie można znaleźć pasujących produktów.
Zapisz się