Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Alicja Sakaguchi ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Alicja Sakaguchi – studiowała hungarystykę i esperantologię/interlingwistykę na Uniwersytecie Budapeszteńskim (ELTE). Po doktoracie w 1981 roku była pracownikiem kontraktowym Wydziału Germanistyki Uniwersytetu w Paderborn i od 1986 pracownikiem kontraktowym Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Johanna Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 1998 jako pracownik naukowo-dydaktyczny wzięła udział w projekcie europejskim TEMPUS w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Po habilitacji w 1999 roku pracowała jako adiunkt i od 2003 jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. 2010 była wykładowcą dla celów specjalnych w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Od 2016 pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii UAM, gdzie od 2021 jest kierownikiem Zakładu Lingwistycznych Studiów nad Przekładem. Autorka monografii, m.in. Interlinguistik. Gegenstand, Ziele, Aufgaben… (1998), Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia (2011), Sprechakte der mystischen Erfahrung… (2015). Jej książka wydana w roku 2011 w Wydawnictwie Naukowym UAM zajęła pierwsze miejsce w Pucharze Rektora UAM i została wyróżniona jako najlepsza książka akademicka w roku 2011. Ponadto otrzymała wyróżnienie „Fenix 2012” wydawców katolickich w zakresie nauk humanistycznych. Jej główne kierunki działalności naukowej i specjalności: Lingwistyka ogólna i stosowana, języki fachowe i specjalistyczne, w szczególności język religijny, esperantologia i interlingwistyka, mistyka, fenomenologia.
(Dane: 2021)

prof. dr hab. Alicja Sakaguchi – studied Hungarian Philology and Esperantology/Interlinguistics at the University of Budapest (ELTE). After her doctorate in 1981, she was a contract employee of the Department of German Studies at the University of Paderborn and from 1986 a contract employee of the Department of German Studies at the Johann Goethe University in Frankfurt am Main. In 1998, as a research worker and teacher, she took part in the European project TEMPUS at the Institute of German Studies at the University of Szczecin. After habilitation in 1999, she worked as an assistant professor and from 2003 as an associate professor at the Institute of Applied Linguistics at the Faculty of Modern Languages at Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2010 she was an extraordinary lecturer (Hochdeputatsstelle) at the Institute of German Studies at the Technical University of Darmstadt. Since 2016, she has been working as a full professor at the Institute of Applied Linguistics at the Faculty of Modern Languages at Adam Mickiewicz University, where she has headed the Chair of Translation Studies since 2021. Author of monographs, incl. Interlinguistik. Gegenstand, Ziele, Aufgaben… (1998), Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia (2011), Sprechakte der mystischen Erfahrung… (2015). Her book, published in 2011 by the Adam Mickiewicz University Press, took first place in the Adam Mickiewicz University Rector’s Cup and was awarded the title of best academic book in 2011. In addition, this book received the “Fenix 2012” award from Catholic publishers in the field of humanities. Her main directions of scientific activity and specialties: general and applied linguistics, professional and specialized languages, in particular religious language, esperantology and interlinguistics, mysticism, phenomenology.
(Data: 2021)

prof. dr hab. Alicja Sakaguchi – studierte Ungaristik und Esperantologie/Interlinguistik an der Universität Budapest (ELTE). Nach ihrer Promotion 1981 war sie Lehrbeauftragte am Institut für Deutsche Sprache der Universität Paderborn und ab 1986 als Lehrbeauftragte am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Johann-Goethe-Universität Frankfurt am Main. 1998 nahm sie als Forscherin und Dozentin am europäischen Projekt TEMPUS am Institut für Germanistik der Universität Szczecin teil. Nach der Habilitation 1999 arbeitete sie als Assistenzprofessorin und ab 2003 als außerordentliche Professorin an der Neuphilologischen Fakultät der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań. 2010 war sie als Dozentin für besondere Aufgaben am Institut für Germanistik der Technischen Universität Darmstadt tätig. Seit 2016 lehrt sie als ordentliche Professorin am Institut für Angewandte Linguistik der Neuphilologischen Fakultät der Adam-Mickiewicz-Universität, wo sie seit 2021 den Lehrstuhl für Übersetzungswissenschaft leitet. Buchpublikationen u.a. Interlinguistik. Gegenstand, Ziele, Aufgaben… (1998), Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia (2011), Sprechakte der mystischen Erfahrung (2015). Ihr 2011 im Universitätsverlag erschienenes Buch belegte den ersten Platz beim Rektorenpokal der Adam-Mickiewicz-Universität und wurde 2011 als bestes akademisches Buch ausgezeichnet. Außerdem erhielt es die Auszeichnung „Fenix 2012“ katholischer Verlage im Bereich der Geisteswissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte: Allgemeine und Angewandte Linguistik, Berufs- und Fachsprachen, insbesondere religiöse Sprache, Esperantologie und Interlinguistik, Mystik und Phänomenologie.
(Data: 2021)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

1 produkt

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się