Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Elżbieta Wesołowska ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Elżbieta Wesołowska - Filolog klasyczny, z wykształcenia także matematyk. Badaczka poezji rzymskiej (głównie twórczości Owidiusza), teatru antycznego (dramaty Seneki) oraz recepcji antycznej kultury w literaturze nowożytnej Polski (np. Wyspiański) oraz Europy (Szekspir). Zainteresowania: antyczna poezja i proza łacińska. Autorka kilkunastu monografii, wielu artykułów naukowych, redaktor tomów zbiorowych. Tłumaczka dramatów Seneki oraz (przede wszystkim) poezji Owidiusza. Konsultantka w czasie powstawania filmu Quo vadis? i autorka wierszy śpiewanych przez Nerona.
(Dane: 2022)

prof. zw. dr hab. Elżbieta Wesołowska - Classical philologist, also a mathematician by education. Researcher of Roman poetry (mainly the works of Ovid), ancient theater (Seneca's dramas) and the reception of ancient culture in modern Polish (eg Wyspiański) and Europe (Shakespeare) literature. Interests: ancient Latin poetry and prose. Author of several monographs, many scientific articles, editor of collective volumes. Translator of Seneca's plays and (above all) of Ovid's poetry. Consultant during the making of the film "Quo vadis?" and the author of poems sung by Nero.
(Dane: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Nie można znaleźć pasujących produktów.
Zapisz się