Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Znaki i symbole akademickiego Poznania. Studia i materiały

Znaki i symbole akademickiego Poznania. Studia i materiały
Znaki i symbole nie są tylko przedmiotem studiów nad przeszłością, ale stanowią ważną część tożsamości – państwowej, regionalnej lub zawodowej. Znajomość ich dziejów, rozumienie ich rangi i znaczenia wymagają rzetelnych badań. Nasi poprzednicy, tworzący akademickie tradycje Poznania, zawarli w znakach i symbolach swoje rozumienie idei uniwersytetu. Niniejszy zbiór studiów przybliża niektóre z ich wizji, poczynając od Akademii Lubrańskiego założonej w 1519 r., przez Kolegium Jezuickie (od 1571 r.), po czasy współczesne. Przyglądając się pozostawionemu przez dawne poznańskie uczelnie dziedzictwu ikonograficznemu próbujemy odkryć przeszłość i znaczenie akademickich tradycji stolicy Wielkopolski.


Zapisz się