Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Red. Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński, Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję

red. Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński, Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję

 

Monografia jest połączeniem doświadczeń nauki prawa oraz praktyki w kontekście aktualnych wyzwań związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Została podzielona tematycznie na trzy części, są to: konstrukcja ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; granice ochrony osób poszkodowanych; dystrybucja ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na początku przedstawiono m.in. zagadnienia konstrukcji ubezpieczenia OC PPM oraz jego ewolucji i kierunków przemian, actio directa, jurysdykcji w sporach z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, szkód wynikających z użycia pojazdu jako środka transportu oraz szkód wyrządzonych przez pasażera lub pojazd autonomiczny, wyczerpania sumy gwarancyjnej i ubezpieczenia OC nadwyżkowego, a także kwestii oddziaływania prewencyjnego. Druga część dotyczy analizy roli orzecznictwa sądowego w wyznaczaniu granic ochrony osób poszkodowanych, ich szczególnej sytuacji i prawom oraz lukom w systemie ich ochrony. W ostatniej częsci zaprezentowane zostały zagadnienia analizy potrzeb i wymagań klienta przy zawieraniu umów ubezpieczenia OC PPM,  uwagom de lege ferenda oraz praktyce dystrybucji i obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Zapisz się