Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Polishchuk Yaroslav, Краса у дзеркалах буття. Постать Михайла Коцюбинського в українській культурі / Piękno w zwierciadle egzystencji. Postać Mychajły Kociubińskiego

Polishchuk Yaroslav, Краса у дзеркалах буття. Постать Михайла Коцюбинського в українській культурі / Piękno w zwierciadle egzystencji. Postać Mychajły Kociubińskiego

 

Autor bada postać mistrza literatury ukraińskiej, Mychajły Kociubyńskiego (1864–1913) w trzech symbolicznych odzwerciedleniach: biograficznym, estetycznym oraz społecznym. Analizuje życiorys, światopogląd oraz relacje prywatne pisarza wywołujące pewne natężenie dyskusyjne w krytyce. Śledzi ewolucje artystyczną, efekty synestezji w prozie pisarza, europejską ideę oraz tożsamość narodową, eksponuje formuły wprowadzenia tej twórczości do kanonu literatury ukraińskiej. Książka skierowana do czytelników zainteresowanych kulturą ukraińską oraz jej współczesną interpretacją.

Język: ukraińskiZapisz się