Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Michalina Kasprzak, "Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony".

Michalina Kasprzak, "Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony".

 

Autorka przedstawia aktualne wyniki badań i analiz naukowych dotyczących porównania twórczości dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem twórczej aktywności plastycznej w perspektywie porównawczej, ukazując złożoność podejmowanych zagadnień i ich wzajemnych zależności. Dokonanie rekonstrukcji teoretycznych, jak również wskazanie implikacji pedagogicznych dla praktyki edukacyjnej w kontekście wspierania twórczego rozwoju plastycznego dzieci i zaprezentowanie ich w różnych odsłonach są cennym źródłem wiedzy w zakresie poznawczym, teoretycznym i praktycznym.Zapisz się